มาเรียนโค้ดดิ้ง กับ KidBright กันเถอะ

เริ่มต้นการเรียนโค้ดดิ้ง ด้วย KidBright เริ่มเรียนได้ตั้งแต่ชั้น ป.4 – ม.6 ครับ เรียนรู้ คำสั่งพื้นฐาน และ เรียนผ่าน Project Base บนความรู้พื้นฐานของ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรม

Comments

comments

Leave a comment