About Us

banbungit

“บ้านบึงดอทคอม” กำเนิดเมื่อราวปี 2538 เป็นร้านคอมพิวเตอร์แห่งแรกและแห่งเดียวใน อำเภอบ้านบึง เริ่มต้นจาการให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานภายในร้าน และเปิดสอนวิชาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่สนใจ โดย สุรเชษฐ์ สุทธิรัตนพร (อ.เหลียง) และรับเขียนโปรแกรม วางระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับ บริษัท และ โรงงาน หลายแห่ง ดูแลทั้งตัวโปรแกรม และ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ในปี 2541 ไปสมัครสอบเป็นอาจารย์ที่ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ได้ทำงานอยู่เป็นอาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบสอน เขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล วิชาโปรเจค วิชาเน็ตเวิร์ค และ Server ทั้ง Unix และ Windows ในเวลานั้น ก็ได้เรียนต่อในระดับปริญญาโท ไปด้วย วิทยานิพนธ์ทางด้านการวิจัยและเขียนระบบแบบสอบถามออนไลน์ (Server Linux + PHP) ให้ภาควิชา และได้มีโอกาสเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนำผลงานไปเสนอในงานวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยสร้างระบบให้กับนิสิตปริญญาเอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำดุษฎีนิพนธ์ ของภาควิชาการบริหารการศึกษา จนนิสิตท่านนั้นสำเร็จ ป.เอก
ในปี 2545 ได้ลาออกจากอาจารย์ประจำวิทยาลัย และทางวิทยาลัยเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ จนถึง ปัจจุบัน(2560) รับผิดขอบสอน นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และ Server
ในปัจจุบัน รับปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ทำ IT-Support จำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยประสบการณ์และความเชียวชาญทำให้เรายืนยาวมาถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบัน เรามีบริการทางด้าน Hardware Software ครบทุกด้าน ให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา แม้เราจะเป็นธุรกิจ แต่ด้วยความเป็นครู ก็พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ทุกท่านอย่างเต็มใจ โดยจะมีบริการที่เพิ่มเข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของคน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวไปตลอด เรายึดมั่นในคุณภาพของงานและคุณภาพ ใส่ใจเพื่อความพอใจของลูกค้าทุกท่าน

Share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone