ค่าบริการเฉพาะค่าแรง ไม่รวมค่าอะไหล่
- ค่าแรงเปลี่ยน keyboard notebook รุ่นเก่า 200 บาท
- ค่าแรงเปลี่ยน keyboard notebook ชนิดฝังใต้หน้ากาก 500 บาท
- ค่าแรงเปลี่ยน keyboard notebook ชนิด Gaming 600 บาท
- ค่าแรงเปลี่ยน แบตเตอรี่ ชนิดภายในเครื่อง 300 บาท
- ค่าแรงเปลี่ยน สายแพรจอ 400 บาท
- ค่าแรงเปลี่ยน จอ 400-500 บาท
- ค่าแรงรีเซต BIOS เมนบอร์ด กรณีเครื่องเปิดไม่ติด 400-600 บาท
- ค่าแรงซ่อม บานพับจอหัก บอดี้แตก Notebook 400-800 บาท ประเมินราคาก่อน

อับเกรดแรม Notebook

อับเกรดแรม PC

เปลี่ยน Keyboard Notebook

เปลี่ยนจอ Notebook

เปลี่ยน SSD NVMe M.2

เปลี่ยน SSD SATA

เปลี่ยนแบต Notebook

ซ่อมบานพับจอ

ซ่อมบอดี้ Notebook

เปลี่ยนสายแพรจอ

ทำความสะอาด Notebook
เปลี่ยนซิลิโคน

ซ่อมเมนบอร์ด Notebook
งานส่งต่อ พร้อมประกันงานซ่อม